Strona główna

Maseczki rozdano w pierwszej dostawie

Informuję, ze odwiedziłem mieszkańców osobiście i maseczki dla dorosłych się już rozeszły. Pozostało się kilka sztuk dla dzieci (z motywem piłki). Proszę o kontakt zainteresowanych.
Jeśli tylko będzie szansa na kolejne dla dorosłych poinformuję Państwa o tym.

Krzysztof Chruściński
Sołtys