Strona główna

Przeniesienie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2020

W dniu 22.08.2020 odbyło się zebranie wiejskie, które miało na celu między innymi przeniesienie części środków Funduszu Sołeckiego na rok 2020 na inny cel niż początkowo zakładany.

W drodze konsultacji z Wice Burmistrz Szubina zalecono by środki przeznaczone na zakup elementów oświetlenia ulicznego na drodze Wojewódzkiej 247 przeznaczyć na inne cele gdyż inwestycja jest zbyt  kosztowna by mogła być zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego a sama budowa oświetlenia ma być realizowana z budżetu Miasta Szubin w przeciągu dwóch lat.

W drodze konsultacji mieszkańców na zebraniu zadecydowano że kwotę 17343,38zł przeznaczymy na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wolwarku.

Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark