Spotkanie sołtysów z burmistrzem Szubina

W dniu wczorajszym tj.15.12.2015r uczestniczyłem w spotkaniu sołtysów Gminy Szubin z burmistrzem Miasta i Gminy Szubin Arturem Michalakiem.
Poruszano wiele kwestii organizacyjnych oraz podsumowano mijający rok 2015.
W ramach wolnych głosów pozwoliłem sobie zgłosić sprawę rozwijającej się strefy przemysłowej na ulicy Sportowej w Szubinie.
W ostatnim czasie z racji produkcji jaka tam się odbywa wzrósł także hałas.
Prosiłem aby w przyszłości władze zwracały uwagę na to o jakim charakterze będą się tam rozwijały firmy i aby to nie wpływało na pogorszenie się warunków życia mieszkańców Wolwarku oraz zachodniej części miasta Szubin.

Krzysztof Chruściński
sołtys sołectwa Wolwark