Przejście dla pieszych - próba nr 2

Informuję, że złożony przeze mnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wykonania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 247 został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu do Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu.

Przypomnę iż mój wcześniejszy wniosek został odrzucony po badaniach ruchu które wykazały zbyt małą ilość pieszych przemierzających szosę. Zaznaczyć trzeba iż tymi pieszymi są dzieci w wieku szkolnym. Pomimo to Wydział Dróg Wojewódzkich uznał wówczas inwestycję za nieuzasadnioną...

Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark