Nowoczesne i oszczędne oświetlenie LED - odrzucono moje starania

Od prawie dwóch lat staram się o modernizację opraw ulicznych poprzez wymianę na nowoczesne i energooszczędne oprawy LED oraz dokładanie nowych latarni w Sołectwie Wolwark.
Jak zapewniono mnie osobiście w Urzędzie Miasta Szubin do końca czerwca 2018 ma powstać 7 nowych punktów oświetleniowych na istniejących słupach.

Wymianę opraw na LED usilnie próbowałem doprowadzić do realizacji w ramach formuły ESCO przy współpracy z "ENERGA Oświetlenie".

Inwestycja ta spłacana byłaby z uzyskiwanych w okresie umowy oszczędności w zużyciu energii (oprawy LED pozwalają zmniejszyć zużycie energii o nawet 70% do obecnego na słupach).
Możliwość zastosowania takiego sposobu finansowania zależy od wielu czynników w tym przede wszystkim od możliwych do uzyskania oszczędności w zużyciu energii oraz od kosztów samej inwestycji. Pierwszym krokiem jest wykonanie audytu istniejącego oświetlenia pod kątem możliwych do zastosowania rozwiązań. Audyt wskazałby jakie oprawy należy zastosować aby oświetlenie spełniało wymagania norm oraz jakie przyniesie to oszczędności.

Niestety pomimo wskazania przez firmę "ENERGA Oświetlenie" kroków jakie powinna podjąć Gmina Szubin wymiana opraw na LED  nie jest realizowana.....

Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark