Obluzowany płot świetlicy

Dzisiaj podczas porządków na terenie świetlicy wiejskiej dokonałem rewizji ogrodzenia jakie zostało wykonane w ubiegłym roku. Okazuje się że w wielu miejscach brakuje drutowań i siatka jest luźna. Są to niedociągnięcia techniczne które zostaną zgłoszone w Urzędzie Miasta i Gminy Szubin w celu wymuszenia poprawek  reklamacyjnych wykonawcy tego ogrodzenia.