Przejście dla pieszych - nowe miejsce

Informuję, że w dniu dzisiejszym zostało wysłane przeze mnie pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w związku z prośbą utworzenia nowego przejścia dla pieszych w Wolwarku. Nowe przejście oczekuję by powstało przy skrzyżowaniu drogi ze szkoły z drogą wojewódzką 247 po stronie szubińskiej.
Skrzyżowanie pragnę by posiadało oświetlenie ostrzegawcze w związku z częstym przemierzaniem tamtędy młodzieży w wieku szkolnym a także z powodu dużych prędkości które jak wiemy pojazdy pomimo ograniczenia w Wolwarku posiadają.
Po wstępnych telefonicznych ustaleniach  i pisemnej formie zgoszenia odbędzie się rozpoznanie miejsca budowy tego przejścia dla pieszych przez przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

Moje zgłoszenie zostało złożone w związku z wieloletnimi już prośbami mieszkańców o to przejście, które pomimo okazji gruntownej przebudowy drogi i chodników w naszej miejscowości nie zostały uwzględnione.
Nie został także uwzględniony kierunek codziennego przepływu ludności co uważam za podstawowy błąd i uchybienie podczas projektowania tej inwestycji.