Bo my Pałuczoki jesteśmy

Wolwark to Pałucko wiocha. Dawno ni słyszołem co by kto po takiemu tutej godoł.
Downij jak żyli starsi ludzie myśle tu ło moich prabobkach i pradziodach to na co dziń godali tak jak tutej czytocie.
Pomyślołem se czy by nie godać  i nie pisać tak jak łuni?  Kaszuby w radiu łopowiadojom wiadomości najpierw po kaszubsku a potym dopiro godają po Polsku.
Łod tyroz możeta przeczytać nosze wiadomości tyż w mowie potocznej co by było miło i wesoło a przyde wszystkim byśta poznoli jak my godomy tu u nos na Pałukach.

Na tyj strunie byndzie zakłodka na któryj wpisywać bynde łopowiastki, piosenki i inne bazgroły w noszym pałuckim języku.

To tyle. Trzymejta sie.

Wosz sołtys.
Krzysztof Chruściński.