Podatek od nieruchomości - 2016 rok

Informuję, że decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2016 będą dostarczane do mieszkańców sołectwa Wolwark przez sołtysa w dniach od 29.02.2016 do 10.03.2016.
Opłaty podatku można dokonać poprzez sołtysa, w kasie Urzędu Miejskiego w Szubinie, przez Pocztę Polską lub bank na rachunek UM w Szubinie podany w otrzymanej decyzji.
Dyżur sołtysa: Podatek można opłacić w świetlicy wiejskiej w Wolwarku w dniach 05.03.2016r (sobota) oraz 12. 03.2016r (sobota) w godzinach 15:00-15:30.

Krzysztof Chruściński
sołtys sołectwa Wolwark

Podatek od nieruchomości - formy opłat wpłat

Opłaty za podatek od nieruchomości można regulować u sołtysa do 14 dnia od początku każdego kwartału kalendarzowego lub samodzielnie poprzez system bankowy a taże na poczcie.

Dla Państwa wygody opłaty będę zbierać osobiście na początku każdego kwartału kalendarzowego.


Krzysztof Chruściński
sołtys