Informacje SMS - Wolwark

Wprowadzam możliwość otrzymywania drogą SMS informacji o najważniejszych wydarzeniach dotyczących naszej wsi.
Jeśli chcesz otrzymywać zawsze aktualne informacje, nie chcesz ominąć ważnych kwestii dotyczących życia w Wolwarku wyślij do mnie krótką wiadomość SMS z imieniem i nazwiskiem na numer 694 122 592.
Od momentu wysłania będziesz otrzymywać wiadomości dotyczące sołectwa Wolwark.
Możesz zrezygnować z subskrypcji wysyłając wiadomość o treści NIE na powyższy numer telefonu.
Wiadomości są dla Ciebie bezpłatne gdyż cały koszt pokrywam osobiście.
Numery telefonów biorących udział w tej opcji są wykorzystywane tylko i wyłącznie przeze mnie i w ramach Wolwark SMS.

Krzysztof Chruściński
sołtys