Folusz koło Szubina i Wolwarku - ścieżka przyrodnicza

Dnia 20 stycznia 2005r oddana została do użytku pierwsza w gminie Szubin edukacyjna ścieżka przyrodnicza pod nazwą „Folusz koło Szubina”. Ścieżka powstała dzięki pomocy finansowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wytyczenie ścieżki Gmina Szubin otrzymała środki w wysokości 20.000 zł.

 

Trasa ścieżki przyrodniczej prowadzi od drogi krajowej nr 5, tuż przed miejscowością Kowalewo, poprzez Folusz, do miejscowości Słupy. Przy zjeździe z drogi krajowej jest urządzony parking, w obrębie którego jest usytuowana tablica z mapą przebiegu ścieżki przyrodniczej zachęcająca do jej zwiedzania. Na trasie przebiegu ścieżki kolejne jej punkty oznaczone są w terenie wyraźnymi słupkami, stanowiącymi przystanki na ścieżce:

 

  - Bór sosnowy na wydmie (tablica informacyjna),
- Łąki świeże,
- Łozowiska i szuwary,
- Murawa kserotermiczna,
- Młyn Folusz,
- Łąki trzęślicowe,
- Stawy rybne „Bagno Słupy” ostoja ptasia,
- Zespół pałacowo – parkowy w Słupach,
- Krajobraz rolniczy.

 

Opis ścieżki zawarty jest wydawnictwie książkowym o następującym tytule: Ścieżka przyrodnicza „Folusz koło Szubina”, który można nabyć w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Cała ścieżka ma długość około 6 km. Można ją przebyć pieszo, lub rowerem.
Do prac nad treścią folderu włączyło się Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Bydgoszczy pod redakcją Ewy Krasickiej – Korczyńskiej.

W gminie Szubin brak było do tej pory ścieżek dydaktycznych. Obecność trasy edukacyjnej przy mieście Szubinie pozwoli na wykorzystanie jej do nauki biologii, ekologii, przyrody – wszystkich zagadnień związanych z ochroną środowiska, co podniesie świadomość ekologiczną społeczeństwa. Proponowany teren ze swoimi walorami przyrodniczymi oraz bliskość miasta w pełni zaspokoi potrzeby oświaty oraz tych wszystkich, którym nie jest obce przebywanie „blisko przyrody".źródło: BiP Szubin