Oprawy latarni ulicznych dla Wolwarku

W ramach składanych wniosków udało się zwiększyć szanse otrzymania dla naszej wsi dwóch opraw latarni ulicznych, które zostaną zamontowane w miejscach gdzie ich brakuje a dawniej były zamontowane.

Przewidywane miejsca montażu dodatkowych lamp ulicznych:
 - słup na koło świetlicy wiejskiej
 - słup na skrzyżowaniu "koło kasztana"

Krzysztof Chruściński
sołtys