Nowe latarnie uliczne w Wolwarku

Kilka dni temu, w Wolwarku zamontowano nowe oprawy latarni ulicznych.
Latarnie zostały zamontowane na istniejących już słupach energetycznych.
Przyczyniło się to do poprawienia bezpieczeństwa oraz standardu życia w Wolwarku. Miejsca w jakich zamontowano zostały wytypowane jako najbardziej newralgiczne pod kątem bezpieczeństwa.
Nowa oprawa została zamontowana na słupie przy skrzyżowaniu drogi gminnej  z wojewódzką 247 (fot 3) oraz przy "kasztanie" w ciemnym krańcu drogi gminnej (fot 1 i 2).
Lampy zostały zamontowane na wniosek sołtysa Wolwarku.
W roku 2016 będę się starać o kolejne oprawy uliczne.

Krzysztof Chruściński
sołtys sołectwa Wolwark

fot. 1

 fot. 2

 fot 3.