Przeniesienie latarni w Wolwarku

W dniu 01.03.2016 na drodze gminnej w Wolwarku przeniesiono oprawę latarni ulicznej.
Oprawa została zamontowana na istniejącym już słupie energetycznym.
Oprawę zamontowano naprzeciwko świetlicy wiejskiej, w miejscu pierwotnie planowanym we wniosku o nowe latarnie.
Inwestycja ta została wykonana przez ENEA na wniosek sołtysa.

Krzysztof Chruściński
sołtys sołectwa Wolwark