Wyrównanie drogi do przejazdu kolejowego

W dniu dzisiejszym zostal wysypany materiał na droge w kierunku na łąki i miejscowość Słupy w celu złagodzenia stromego najazdu na nowy przejazd kolejowy.
Ma to zapobiec przycieraniu niskich maszyn rolniczych oraz podwozi pojazdów o torowisko.

Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark