Utwardzono drogę w Wolwarku Laski

W dniu 21 maja dokonano utwardzenia drogi w Wolwarku Laski prowadzącej w stronę Pińska przez las.
Droga jest utwardzona na wniosek jaki składałem do Urzędu Miasta i Gminy Szubin.
Inwestycję wykonano z środków Miasta i Gminy Szubin (poza pulą funduszu sołeckiego).
Utwardzanie pozostałego odcinka drogi będzie realizowane w miarę możliwości.

Krzysztof Chruściński
sołtys