Krzewy na terenie świetlicy wiejskiej w Wolwarku

 

W sobotę 30 maja zostały zasadzone krzewy ozdobne wokół ogrodzenia przepompowni ścieków na terenie świetlicy wiejskiej w Wolwarku.
Bariera jaką wytworzą krzewy po swoim rozroście ma być osłoną przed niekorzystnym zapachem z przepompowni oraz będzie także kurtyną dla widoku urządzeń technicznych oraz pełnić funkcję wiatrochronu dla pobliskiego placu zabaw.
Z tego miejsca pragnę podziękować jednemu mieszkańcowi który na mój apel o pomoc przyjechał i pomógł mi wykonać prace ogrodnicze.
Jacku dziękuję.

Krzysztof Chruściński
sołtys

PS: Panu sąsiadowi krzyczącemu że marnotrawię pieniądze sołeckie też dziękuję ale zachęcam do bardziej konstruktywnej aktywności wobec wsi zamiast niepotrzebnie komentować i nic z tego nie dawać od siebie.
Jeśli chcemy coś zmieniać zacznijmy od siebie.
Dodam, że inwestycja sadzenia krzewów była zaplanowana na zebraniu specjalnie na to zwołanym w ubiegłym roku.
Na początku lata odbędzie się zebranie wiejskie i tam każdy będzie mógł się wypowiedzieć odnośnie planów wydatkowania funduszu sołeckiego.
Trzeba jednak najpierw przyjść by potem móc cokolwiek komentować.
Zapraszam na zebrania wiejskie. To nasze wspólne sprawy.