Wykonane zadania Wiadomości

Przedterminowe wybory sołtysa

W dniu 04.09.2021 w Wolwarku odbyły się przedterminowe wybory sołtysa.
Funkcję sołtysa po wcześniejszej rezygnacji  Krzysztofa Chruścińskiego przejęła w drodze głosowania mieszkańców pani Danuta Słowińska

Przedterminowe wybory sołtysa - Wolwark 2021

W dniu 04.09.2021 o godzinie 14:00 w świetlicy wiejskiej w Wolwarku odbędzie się zebranie wiejskie mające na celu wybrać sołtysa dla Sołectwa Wolwark.
Zebranie ma charakter przedterminowych wyborów w skutek złożenia rezygnacji przez dotychczasowego sołtysa sołectwa.

Rezygnacja z funkcji Sołtysa

Informuję z przykrością, że z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację z pełnienia dumnie funkcji Sołtysa Sołectwa Wolwark.
Termin wyboru nowego sołtysa zostanie oznajmiony z ramienia Burmistrza Miasta Szubin. Termin podziału Funduszu Soleckiego (o ile zostanie przełożony) zostanie oznajmiony z ramienia nowego Sołtysa Sołectwa Wolwark.

Dziękuję bardzo tym Państwu, którzy włożyli swoją
energię w realizację wespół zadań w obrębie naszej pięknej wsi. Szczególnie dziękuję moim wyborcom za wsparcie duchowe i realną pomoc w trudnościach jakie stawiała mi funkcja Sołtysa w naszym społeczeństwie...
Tym samym muszę przyznać, że jestem dumny pozostawionych po sobie zmian
w czasie moich kadencji. Zmiany te nastąpiły przede wszystkim w infrastrukturze drogowej, rozbudowanym oświetleniu ulicznym, nowej świetlicy wiejskiej, placu zabaw, jakości czystości chodników, koszenia traw, zadbania o utrzymanie w ręku sołectwa naszego rewitalizowanego z trudem parku i wielu, wielu innych mniejszych zadań, które cieszą moje serce jako rodzimego mieszkańca Wolwarku. Świadectwo tej ciężkiej pracy pozostaje na zawsze.


Mimo to pozostaję w kontakcie dla każdego potrzebującego pomocy w jakiejkolwiek, nurtującej go sprawie. Służę pomocą


Krzysztof Chruściński

Biegające luzem psy

Na prośbę mieszkańców proszę o pilnowanie swoich pociech gdyż wieczornymi porami biegają luzem i wprowadzają obawy przed pogryzieniem. Sam wiem jak to jest gdyż mój piesek zdarzy się, że ucieknie ale pewne pieski biegają notorycznie każdego dnia bez opieki. Proszę o zwrócenie na to uwagi.
Dziękuję w imieniu mieszkańców.
Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark

Usterka chodnika na moście rz. Biała Struga

Informuję, że zgłosiłem usterkę chodnika na moście rz. Biała Struga w Wolwarku. Liczę na szybką naprawę dywanika chodnikowego.
Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark

"Prace porządkowe w naszej wsi to podstawowe zadanie..."Prace porządkowe w naszej wsi to podstawowe zadanie. Prace są wykonywane w ramach zadań pracownika etatowego UM oraz prac użytecznych społecznie. Niestety z racji na niedużą dynamikę prac z powodu ograniczonych możliwości przerobowych zakres prac nie jest jeszcze obszerny. W miarę upływu czasu będą sprzątane kolejne partie wsi. W miarę możliwości i zgodnie z przepisami proszę mieszkańców o sprzątanie odcinków chodników przyległych do ich posesji. Niestety ZDW w Tucholi walczy z moją inicjatywą sprzątania chodników przez ich służby tłumacząc to tym, że to jest nasz społeczny obowiązek. Staram się wyegzekwować inne podejście kierownictwa ZDW, które chyba pamięta czasy PRL kiedy kwestie porządków nie miały wówczas takiego znaczenia. To już nie te czasy. Póki co... robimy co możemy. Pozdrawiam. ????
"Wolwark pięknieje"
Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark

Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2022

W dniu 04.09.2021 o godzinie 15:00, w świetlicy wiejskiej w Wolwarku odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolwark na rok 2022.

Krzysztof Chruściński
Sołtys Sołectwa Wolwark