Sprzęt nawadniający do świetlicy wiejskiej


W dniu dzisiejszym udało mi się pozyskać pomoc Urzędu Miasta i Gminy Szubin w nabyciu elementów do nawadniania terenu świetlicy wiejskiej w Wolwarku w postaci:
 - węża ogrodowego 50m
 - zraszacza ogrodowego
 - złączek i redukcji
 - elementów pozwalających na wyprowadzenie instalacji wodnej na zewnątrz budynku w celu wykonania kranu gospodarczego na potrzeby świetlicy.

"Wolwark pięknieje"